Dezvoltarea proiectului

Dezvoltarea proiectului cuprinde întregul proces de creare a unui parc eolian. De la prima idee și până la realizarea sa și punerea în funcțiune a turbinelor, wpd coordonează proiectul în toate fazele sale - pe propriul risc și folosind o abordare holistică. Iar asta deoarece wpd reunește laolaltă toate departamentele tehnice necesare implementării cu succes a unui proiect.

Construirea unui parc eolian wpd (Animație)

Orice proiect începe de la o idee și de la o serie de întrebări. Atingem profunzimea întrebării, ce zone sunt potrivite în esență pentru construirea unui parc eolian, pornind de la criteriile următoare:

 • analiză de bază a resurselor de vânt
 • topografie
 • studii privind ariile protejate
 • criterii de excludere precum distanțele de la zonele rezidențiale, zonele cu areal protejat sau restricții datorate controlului traficului aerian sau civil etc.
 • legislația în domeniul construcțiilor sau a emisiilor

Această etapă fundamentală ne arată dacă un parc eolian poate fi conceput din punct de vedere tehnic, respectând reglementările în vigoare.

În planificarea și construcția unui parc eolian, trebuie îndeplinite două condiții necesare:

 • acordul proprietarilor de teren
 • acordul autorităților publice pentru construcție, responsabile cu desemnarea zonei ca fiind prioritară pentru utilizarea energiei eoliene în planificările urbane regionale sau locale

Întrucât ideile și dorințele proprietarilor de terenuri sunt la fel de individuale precum proiectele, dezvoltatorii noștri elaborează concepte adaptate împreună cu aceștia.

În România, zonele adecvate pentru ridicarea parcurilor eoliene sunt menționate în planificările regionale și municipale. Dacă autoritatea locală este interesată, departamentul nostru tehnic va oferi un sprijin extins în procesul de planificare a construcțiilor pentru a crea sau perfecționa planuri de utilizare și dezvoltare a zonei.

Ca parte a procesului de autorizare, se vor întocmi o analiză și o evaluare extensivă a posibilului impact asupra faunei și florei. Ca bază pentru această cercetare, vom obține rapoarte și analize ale speciilor protejate de la experți independenți.

După analiza de bază a resurselor de vânt, la evaluarea locației, wpd efectuează apoi măsurători exacte privind potențialul eolian și randamentul de energie obținut. În cazul în care există turbine construite în vecinătate, se vor putea face estimări în baza veniturilor pe care le produc deja acestea. Ulterior, pe parcursul proiectului, rapoartele eoliene externe vor constitui baza pentru finanțarea și alegerea turbinelor.

 • pregătirea rapoartelor interne pentru sprijinirea managementului proiectului în planificarea sa strategică
 • utilizarea celei mai noi tehnologii de măsurare, precum echipamentul LiDAR
 • calculul randamentului
 • pregătirea rapoartelor eoliene externe care vor sta la baza finanțării și alegerii turbinelor, în faza finală a proiectului

După parcurgerea pașilor anteriori, în cadrul managementului tehnic al proiectului vor fi optimizate planurile de amplasare pe baza informațiilor obținute. Rezultatul acestei etape de planificare constă într-un plan rafinat ce servește ca punct de plecare în procesul de autorizare a construcției.

După ce reiese clar, după parcurgerea etapelor anterioare, că proiectul poate fi construit, urmează procesul obținerii autorizațiilor necesare construirii parcului eolian.

Toate etapele de planificare vor fi examinate din perspectiva conservării mediului înconjurător.

Pentru conectarea la rețea, wpd va determina mai întâi parametrii electrotehnici relevanți ai fiecărei turbine și va contacta apoi operatorul de rețea. Urmează o analiză tehnică și financiară a diferitelor posibilități de conectare la rețea. Tot în această etapă a proiectului, va trebui asigurată o comunicare și o interacțiune optimă între parcul eolian, operatorul acestuia și operatorul de rețea.

wpd gestionează toate aspectele legate de finanţarea proiectului, aspecte necesare pentru asigurarea investiţiilor.

 • calculele de fezabilitate
 • modelarea financiară
 • managementul investițiilor
 • calitatea portofoliului de proiecte wpd oferă un excelent renume internaţional, şi dă posibilitatea de a primi cele mai bune condiţii financiare.

wpd va planifica și finaliza achizițiile turbinelor în strânsă consultare cu echipa de dezvoltare a proiectului. Accentul este pus pe fiabilitatea pe termen lung și rentabilitatea turbinei. Din acest motiv, wpd se bazează doar pe tehnologii mature furnizate de producători de renume în doemniu.

Pentru selecția turbinelor este esențial să ținem cont următoarele aspecte:

 • ce tip de turbină se potrivește cel mai bine cu locația proiectului; ne putem baza pe disponibilitatea, accesibilitatea și garanția acesteia?
 • există structuri necesare pentru întreținerea și repararea turbinelor sau pot fi acestea create?

wpd va prelua managementul proiectului pentru întreaga construcție a parcului eolian și va coordona lucrările de construcție cu toți cei implicați în proiect.

 • proiectarea și execuția construcției drumurilor, căilor de acces, fundației etc.
 • lucrări de cablu, sub-stații, stații de transformare, precum și lucrări rutiere, fundații și lucrări de terasament
 • gestionarea construcțiilor în conformitate cu reglementările relevante în domeniu, coordonarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă și evidența stadiului proiectului în fiecare fază de construcție
 • coordonarea cooperării între operatorul de rețea și companiile de telecomunicații
 • supravegherea continuă a planificărilor și bugetelor stabilite, a estimărilor și a costurilor, verificând fezabilitatea structurilor și a rutelor de transport
 • aprobarea infrastructurii și reevaluarea documentației existente
 • predarea proiectului către managementul operațional

wpd garantează o planificare cuprinzătoare și, în același timp, durabilă, de la dezvoltarea proiectului până la aprobarea finală a acestuia.
După punerea în funcțiune a parcului, toate acțiunile în curs de compensare și măsurile de înlocuire vor fi executate de către windmanager wpd.