Dezvoltarea proiectelor de energie eoliană: un proces îndelungat și complex de studii și autorizații

Obiectivul nostru este de a crea proiecte de energie regenerabilă care să respecte mediul înconjurător și condițiile de viață ale populației.

În cazul wpd România, dezvoltarea unui proiect de parc eolian include un set uriaș de studii preliminare menite să îmbunătățească integrarea proiectului în mediul înconjurător din toate punctele de vedere: biodiversitate, peisaj, patrimoniu cultural, condiții de viață și sănătate a populației.

Aceste studii sunt obligatorii și sunt validate de legislația națională. Acestea fac parte din evaluarea fezabilității proiectului, cu selecția și caracteristicile sale tehnice în raport cu problemele locale.

În scopul obiectivității și integrității, aceste studii sunt realizate de specialiști independenți care efectuează evaluările în conformitate cu reglementările naționale și standardele internaționale.

În România, Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) este transpusă prin Legea nr. 292/2018 care reglementează evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice şi private care pot avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător.

Alte standarde sunt luate în considerare în vederea solicitării de finanțare internațională pentru implementarea proiectului. Evaluarea impactului social şi asupra mediului (ESIA) este o identificare, estimare și o evaluare a impactului potenţial al unui proiect de energie eoliană asupra condiţiilor de mediu şi socio-culturale ale regiunii în care va fi implementat. Această evaluare ia în considerare atât cerințele naționale cât și standardele internaționale aplicabile (IFC PS – Standardele de performanță ale Corporației Financiare Internaționale).

Evaluarea comprehensivă a impactului social și asupra mediului este implementată pentru a demonstra părților interesate interne și externe angajamentul nostru de a funcționa în mod responsabil și de a îndeplini standardele locale și internaționale legate de performanța de mediu, socială și de sănătate a populației.

Veți găsi în paginile meniului „Mediu & Social” informații actualizate despre stadiul proiectelor și comunicarea cu privire la Planul de implicare a părților interesate (SEP).

 • Calitatea aerului
 • Climă
 •  Zgomot
 • Sol și subsol
 • Ape de suprafață și subterane
 •  Deșeuri
 •  Floră
 •  Faună
 • Mediul social și economic
 • Mijloc de comunicare: web-site, e-mail, poștă, telefon
 • Primirea, înregistrarea și procesarea tuturor reclamațiilor
 • Examinarea riscurilor potențiale
 • Identificarea zonelor de monitorizare
 • Investigare
 • Identificarea părților interesate
 • Întâlniri și chestionare
 • Colectare de feedback-uri
 • Mecanismul de reclamații