Politica de confidențialitate

Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform legislației în vigoare
Protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este o preocupare permanentă pentru noi. Date cu caracter personal sunt acele date ce vă permit să vă identificați ca persoană. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează exclusiv în conformitate cu normele legislative în vigoare ce reglementează politica de confidențialitate (Directiva UE a Parlamentului European și a Consiliului privind protejarea datelor cu caracter personal) și a legii privind serviciile de telecomunicații.

Prin prezentul acord dorim să vă informăm în legătură cu procesul de prelucrare a datelor, ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a paginilor noastre de internet.

Companie abilitată
Această pagină de internet se află în proprietatea:
wpd onshore GmbH & Co. KG,
Stephanitorsbollwerk 3 (casa LUV),
28217 Bremen

Contactați-ne
Dacă ne contactați prin intermediul formularului aflat pe pagina noastră de internet sau prin mail, datele indicate de dumneavoastră vor fi memorate, ele fiind necesare la prelucrarea solicitării dumneavoastră, dar și pentru situația în care ați mai avea întrebări ulterioare. Fără acordul dumneavoastră nu vom face publice aceste date.

Dorim să menționăm că în cazul transferului de date prin internet (de exemplu în cazul comunicării prin mail) pot apărea breșe de siguranță. Nu este posibilă protecția absolută a datelor în fața terților.

Centralizarea datelor generale în cazul accesării paginii noastre de internet
Atunci când utilizați pagina noastră de internet, datele/informațiile generale sunt centralizate automat (server-logfiles). Acestea includ, de exemplu, informații despre tipul de browser web utilizat de dumneavoastră, sistemul de operare folosit, denumirea domeniului aferent operatorului de internet și alte informații asemănătoare. Aceste informații nu sunt însă date cu caracter personal și nici nu fac referire directă la persoana dumneavoastră. Pentru a furniza în mod corect datele transmise de dumneavoastră pe pagina noastră de internet, e nevoie de cunoașterea datelor tehnice menționate mai sus. Noi evaluăm acest tip de informații în scopuri statistice pentru a ne îmbunătăți serviciile oferite pe internet, dar și sistemele tehnice aferente.

Cookie-uri
Așa-numitele cookie-uri, pe care le utilizăm pe pagina noastră de internet, ne permit să simplificăm navigarea pe internet, dar și să afișăm corect informațiile pe pagina noastră web. Cookie-urile sunt mici fișiere text, stocate pe computerul dumneavoastră prin intermediul browser-ului. Cookie-urile ne oferă date concrete despre adresa dumneavoastră de IP, browser-ul utilizat, despre sistemul de operare de pe computerul dumneavoastră și despre conexiunea la internet. Transmiterea acestor date către terți sau corelarea lor cu datele cu caracter personal nu este posibilă fără acordul dumneavoastră explicit.
Puteți desigur accesa pagina noastră de internet și fără a utiliza cookie-uri. Browser-ele de internet sunt setate standard, în așa fel încât acceptă cookie-uri. Puteți să dezactivați însă în orice moment cookie-urile, folosind setările browser-ului dumneavoastră de internet. În acest scop, vă rugăm să utilizați funcția de asistență oferită de browser-ul dumneavoastră pentru a înțelege cum pot fi modificate aceste setări. Vă rugăm să aveți însă în vedere că prin dezactivarea cookie-urilor, pot apărea restricții în utilizarea anumitor funcții de pe pagina noastră de internet.

Ștergerea respectiv blocarea datelor
Noi respectăm principiile privind protejarea și administrarea datelor cu caracter personal. Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile de utilizare menționate aici sau în limitele de timp menționate și reglementate prin legislația din domeniul protejării datelor cu caracter personal. După îndeplinirea scopului pentru care au fost stocate datele respectiv după expirarea termenelor prevăzute, datele sunt blocate sau șterse periodic.

Utilizarea Google Analytics
Această pagină de internet folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. (în continuare: Google). Google Analytics utilizează așa numite funcții „cookie“, este vorba despre fișiere text, stocate pe computerul dumneavoastră și care analizează modul în care dumneavoastră utilizați pagina de internet. Informațiile transmise prin intermediul acestor cookie-uri și care vizează modul de utilizare al paginii noastre de internet sunt de regulă transferate către un server Google din SUA și arhivate acolo. Prin activarea funcției de anonimizare IP de pe aceste pagini web, adresa dumneavoastră IP va fi scurtată de Google însă doar în statele membre ale Uniunii Europene sau alte state, membre ale acordului comunitar sau în spațiul economic comunitar. Adresa IP integrală va fi transferată în SUA și scurtată acolo doar în situații excepționale. La solicitarea operatorului paginii de internet, Google va procesa aceste informații doar pentru a evalua modul în care dumneavoastră utilizați pagina noastră de internet, pentru a întocmi rapoarte despre activitatea desfășurată pe paginile de internet și pentru a presta alte servicii ce țin de utilizarea paginilor de internet. Adresa de IP transmisă de browser-ul dumneavoastră către Google Analytics nu va fi corelată cu alte date de pe Google.
Puteți bloca stocarea de cookie-uri prin setarea browser-ului dumneavoastră; dorim însă să menționăm că în acest caz există posibilitatea ca anumite funcții ale acestei pagini de internet să nu poată fi utilizate integral. Puteți de asemenea să blocați centralizarea datelor, generate prin cookie-uri și care se referă la utilizarea prezentei pagini de internet (incl. a adresei IP) de către Google, dar și prelucrarea datelor de către Google, în acest sens puteți descărca și instala următorul browser-plugin, accesând link-ul: browser-add-on pentru dezactivarea Google Analytics.
Suplimentar sau ca alternativă la acest browser-add-on puteți bloca funcția de tracking pentru Google Analytics, accesând acest link. Pe computerul dumneavoastră se va instala un opt-out-cookie. În acest fel se va bloca centralizarea datelor de către Google Analytics și nu va mai fi posibilă nici pe viitor, cât timp acest cookie va rămâne instalat în browser-ul dumneavoastră.

Utilizarea Adobe Typekit
Folosim Adobe Typekit pentru concepția grafică a paginii noastre de internet. Typekit este un serviciu al Adobe Systems Software Ireland Ltd. care ne permite accesul la o bibliotecă de fonturi de scriere. Pentru a putea prelua variantele de fonturi oferite de pagina noastră de internet, browser-ul dumneavoastră trebuie să realizeze o conexiune la un server al Adobe din USA și să descarce fontul utilizat de pagina noastră de internet. Adobe va fi informat că de pe adresa dumneavoastră de IP a fost accesată pagina noastră de internet. Informații suplimentare despre Adobe Typekit se găsesc la rubrica privind politica de confidențialitate a Adobe, pe care o puteți accesa aici: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Utilizarea Google Maps
Această pagină de internet utilizează Google Maps API pentru a prezenta vizual informații geografice. Prin Google Maps, Google accesează, prelucrează și folosește datele ce vizează utilizarea funcției cartografice de către vizitatorii paginii. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor prin intermediul Google puteți găsi la rubrica privind politica de confidențialitate Google. Acolo, la secțiunea Centru protecție date puteți modifica setările ce vizează protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Explicații detaliate privind administrarea datelor proprii, raportate la produsele Google, găsiți aici.

Clipuri video YouTube inserate
Pe unele dintre paginile noastre de internet, am inclus clipuri video Youtube. Operatorul respectivelor plug-in-uri este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Când accesați o pagină cu un plug in YouTube se realizează o conexiune la serverele Youtube. În acest caz, Youtube primește informații legate de paginile accesate de dumneavoastră. Când sunteți înregistrat în contul dumneavoastră Youtube, platforma Youtube poate corela căutările realizate cu profilul dumneavoastră. Puteți împiedica asta dacă vă deconectați din contul dumneavoastră Youtube.
Când se deschide un clip video Youtube, sunt utilizate cookie-uri ce oferă informații despre comportamentul dumneavoastră de utilizator.
Cine a dezactivat funcția Cookie pentru programul Google-Ad nu se va mai confrunta cu acest aspect nici la vizionarea de clipuri video pe Youtube. Youtube a integrat și în alte cookie-uri funcția de preluare a informațiilor despre utilizatori, altele decât cele legate de datele cu caracter personal. Dacă doriți să împiedicați această funcție, trebuie să blocați stocarea de cookie-uri în browser.
Informații suplimentare despre protejarea datelor cu caracter personal ale „Youtube“ găsiți în declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal puse la dispoziție de operator: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Drepturile dumneavoastră
În calitate de utilizator aveți dreptul să solicitați, gratuit, informații despre datele cu caracter personal care au fost stocate. Aveți de asemenea dreptul de a corecta datele eronate, dar și de a solicita limitarea procesului de prelucrare. În măsura în care dorința dumneavoastră nu se suprapune cu o obligație legală ce vizează stocarea datelor, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale. Dacă este cazul, puteți să vă folosiți inclusiv de dreptul de a solicita transferul de date. Utilizatorii acestei pagini web pot de asemenea uza de dreptul lor de a depune o contestație și de a refuza procesarea datelor cu caracter personal.
Dacă doriți să anulați acordurile deja semnate, vă rugăm să transmiteți solicitarea dumneavoastră prin poștă sau mail către persoanele abilitate din cadrul companiei noastre. Puteți găsi mai jos datele acestora de contact.
Dacă veți considera că datele dumneavoastră nu au fost procesate corect, puteți depune o contestație/plângere în acest sens la autoritățile abilitate.

Modificarea reglementărilor noastre privind protejarea datelor cu caracter personal
Ne rezervăm dreptul de a adapta periodic prezentul acord pentru ca acesta să îndeplinească normele legale în vigoare sau de a ne modifica serviciile, de exemplu în cazul unui serviciu nou. În acest caz dacă veți vizita din nou această pagină, se va aplica un nou acord privind protejarea datelor cu caracter personal.

Întrebări adresate persoanei abilitate

Dacă aveți întrebări legate de protejarea datelor personale și / sau doriți să uzați de drepturile dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați direct persoanei abilitate din cadrul companiei noastre.

Adresă
wpd onshore GmbH & Co. KG,
Responsabil de protejarea datelor cu caracter personal
Stephanitorsbollwerk 3 (casa LUV),
28217
Datenschutz@wpd.de