Primăria comunei Victoria anunță: Intenție de elaborare plan urbanistic zonal: PUZ parc eolian Victoria, comuna Victoria, județul Brăila
Inițiator: SC WPD ROMÂNIA WIND FARM 06 SRL

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 04.12.2020 – 28.12.2020, către:
SC WPD ROMÂNIA WIND FARM 06 SRL, Str General H.M. Berthelot, Nr 59, parter, Sector 1, București, Dragoș Lupu e-mail d.lupu@wpd.ro tel. 0723344495.
Primăria Victoria prin Enisor Verginica la adresa victoriaprimaria@yahoo.com, tel. 0239 699 729.

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului în etapa elaborării propunerilor. Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului: etapa pregătitoare, etapa elaborării propunerilor, etapa aprobării PUZ, monitorizarea implementării PUZ.