S.C. WPD ROMANIA WIND FARM 04 S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Construire parc eolian Baraganul 1 (inclusiv construire si modernizare drumuri acces si construire traseu linie electrica si fibra optica subterana), amplasat in jud Braila, com Baraganul: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila-mun Braila, bd Independentei, nr 16, Bl B5, in zilele de luni pana vineri intre orele: 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/Acorduri de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.