SC WPD ROMÂNIA WIND FARM 08 SRL anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectulConstruire traseu linie electrică subterană (LES 110 kv) formată din cablu 110 kv și fibră optică, comuna Fruntișeni, comuna Zorleni, municipiul Bârlad, județul Vaslui, amplasat în județul Vaslui, comuna Fruntișeni – în intravilan și extravilan, comuna Zorleni – în intravilan și extravilan, municipiul Bârlad – în intravilan și extravilan.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui din Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, jud. Vaslui şi la sediul Consiliului Județean Vaslui din mun. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, jud. Vaslui, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui din Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, jud. Vaslui, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.