“ WPD ROMÂNIA WIND FARM 08 SRL, titular al proiectului „Construire Parc Eolian Fruntișeni,  construire stație de transformare 110/33kv, construire linii electrice subterane (LES 33 kv) formate din cablu 33 kv și fibră optică, reabilitare și modernizare drumuri de exploatare și organizare de șantier pentru Parc Eolian Fruntișeni, comuna Fruntișeni, comuna Zorleni, județul Vaslui, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire Parc Eolian Fruntișeni,  construire stație de transformare 110/33kv, construire linii electrice subterane (LES 33 kv) formate din cablu 33 kv și fibră optică, reabilitare și modernizare drumuri de exploatare și organizare de șantier pentru Parc Eolian Fruntișeni, comuna Fruntișeni, comuna Zorleni, județul Vaslui, propus a fi amplasat în județul Vaslui, comuna Fruntișeni – în intravilan și extravilan, comuna Zorleni – în intravilan și extravilan.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate  la sediul APM Vaslui din str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.00 și vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmvs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată la sediul APM Vaslui, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului – APM Vaslui“.