„ WPD ROMANIA WIND FARM 10 S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Braila a deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Construire parc eolian Cazasu compus din 18 centrale eoliene, fundațiile, platformele montaj si drumurile interioare aferente”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Cazasu (T42, P5; T39, P30; T27, P39, T28, P27/1, P27/2), comua Chiscani (T47/1, P17/1, P17/2, P17/3; T51/2, P8), comuna Silistea (T192,P3359/1-Lot 8; T193, P3364/1, 3365/1, 3366/1-Lot 2/3; T189/1, P9; T91/1/1, P5; T91/1/2, P13/1, P13/2, P13/3; T99, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4) si com Tudor Vladimirescu (T50/1, P11; T46, P1,2) extravilan, se va supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 in zilele lucratoare intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa e internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/Acordul de Mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.„