Titularul Proiectului : S.C. WPD ROMANIA WIND FARM 07 S.R.L.

S.C. WPD ROMANIA WIND FARM 07 S.R.L., titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC EOLIAN – TURBINE EOLIENE, PLATFORME DE OPERARE DRUMURI DE ACCES NOI ȘI REȚELE INTERNE, COMUNA BUTEA, JUDEȚUL IAȘI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Iași: se supune evaluării impactului asupra mediului cu evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC EOLIAN – TURBINE EOLIENE, PLATFORME DE OPERARE DRUMURI DE ACCES NOI ȘI REȚELE INTERNE, COMUNA BUTEA, JUDEȚUL IAȘI” propus a fi amplasat în comuna Butea, județul Iași.

  1. 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași, Calea Chișinăului nr.43 Iași, în zilele de luni-joi, între orele 9-12, precum și la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internt a APM Iași.
  3. 2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Iași, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Iasi.