„SC WPD ROMANIA WIND FARM 10 SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire statie de transformare 220/33kV, construire linii electrice subterane (LES 33 kV) formate din cablu 33 kV si fibra optica, linie electrica subterana (LES 220kV) formate din cablu 220 kV si fibra optica pentru parc eolian Cazasu „ , propus a fi amplasat in jud. Braila, com. Silistea, Cazasu, Chiscani, Tudor Vladimirescu, identificate prin CF 82139, 82145, 78535, 82192, 76451, 76723, 82173, 76451, 82473, 83491, 82809, 83490, 82143, 82214, 82184, 82767, 82804, 82803, 82802, 82417, 82184, 82311 – Silistea, 78345, 78344, 75898, 75897, 76658, 76636, 76659, 78345, 78344, 71863, 75439, 75440 – Cazasu, 72387, 72835 – Chiscani, 75353, 75357, 83143, 75352 – Tudor Vladimirescu, extravilan: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila si in mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 9,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.”