“WPD ROMÂNIA WIND FARM 08 SRL, titular al Planului „Revizuire Plan Urbanistic Zonal pentru construire Parc Eolian Fruntișeni, comuna Fruntișeni, comuna Zorleni“, amplasament situat în intravilanul și extravilanul comunelor Fruntișeni și Zorleni, județul Vaslui, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, a raportului de mediu şi a studiului de evaluare adecvată.

Documentele pot fi consultate la sediul WPD ROMÂNIA WIND FARM 08 SRL din satul Zorleni, str. Principală, corp B – Sediul Primăriei, comuna Zorleni, județul Vaslui și la sediul APM Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, în zilele de luni-joi între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

Ședința de dezbatere publică a proiectului de plan și a raportului de mediu se va desfășura în data de 08.06.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei com. Zorleni din sat Zorleni, comuna Zorleni, jud. Vaslui și la ora 12:00 la sediul Primăriei com. Fruntișeni din sat Fruntișeni, comuna Fruntișeni, jud. Vaslui.

Comentariile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la WPD ROMÂNIA WIND FARM 08 SRL și la Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, fax. 0235361842, până la data de 07.06.2022.”