S.C. WPD ROMANIA WIND FARM 08 S.R.L. cu sediul în Loc. Zorleni, Str. Principala, Jud. Vaslui, RO 28649700, J37/105/2014, titular al Avizului de Mediu nr. 3/29.08.2016 pentru Planului Urbanistic Zonal „Parc Eolian Fruntișeni”, com. Fruntișeni (extravilan), com. Zorleni (extravilan), jud. Vaslui, anunţă publicul interesat asupra modificărilor care au survenit în datele proiectului care au stat la baza emiterii AVIZULUI DE MEDIU PLAN URBANISTIC ZONAL PARC EOLIAN FRUNTIȘENI, COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. VASLUI emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui ..

Prima versiune a planului “REVIZUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PARC EOLIAN FRUNTIȘENI, COM. FRUNTIȘENI, COM. ZORLENI, JUD. VASLUI” poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, de luni până joi între orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 .

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Vaslui în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

NOTĂ: ANUNŢ LA DEPUNEREA NOTIFICĂRII – art. 9 alin. (1) şi art. 29 alin. (2) – HG 1076/2004. Titularul are obligaţia afişării anunţului şi pe propria pagina de internet.