Data Anuntului: 08.06.2022

Argumentare: “Revizuire Plan Urbanistic Zonal pentru Construire „Parc Eolian Fruntișeni” com. Fruntișeni, com. Zorleni, jud. Vaslui”  

Initiator: SC WPD ROMANIA WIND FARM 08 SRL

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada 08.06.2022 – 17.06.2022.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Mihai Cotirgasanu

Adresa: Comuna Zorleni, Sediul Primariei – Corp B, telefon: 0723274744, email: m.cotirgasanu@wpd.ro .

Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare a planului urbanistic zonal.

Raspunsul la observatiile trimise va fi publicat la sediul Primariei Fruntiseni la data de 17.06.2022.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:

  1. Etapa pregatitoare
  2. Etapa elaborarii propunerilor
  3. Etapa elaborarii propunerilor finale – etapa aprobarii

Etapele pentru consultarea publicului se vor desfasura in perioada 08.06.2022 – 29.07.2012 prin afisarea de anunturi pe site-ul primariei, la avizierul primariei, in cel putin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate conform prevederilor legale.