SC WPD ROMANIA WIND FARM 10 SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Construire parc eolian Cazasu compus din 18 centrale eoliene, fundațiile, platformele montaj și drumurile interioare aferente”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Cazasu (T42, P5; T39, P30; T27, P39, T28, P27/1, P27/2), com. Chiscani (T47/1, P17/1, P17/2, P17/3; T51/2, P8), com. Siliștea (T192, P3359/1 – Lot 8; T193, P3364/1, 3365/1, 3366/1 – Lot 2/3; T189/1, P9; T91/1/1, P5; T91/1/2, P13/1, P13/2, P13/3; T99, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4 și com. Tudor Vladimirescu (T50/1, P11; T46, P1,2), extravilan.

Tipul deciziei posibile luată de Agenția pentru Protecția Mediului Braila poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Braila din                 mun. Braila, B-dul Independenței, nr. 16, și la sediul SC WPD ROMANIA WIND FARM 10 SRL din jud. Iași, com. Miroslava, sat Valea Adâncă, str. Bazei 17B, cam. MC01, în zilele lucrătoare, între orele 900-1300. Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-braila/documente-procedura-eim-si-ea.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la Caminul Cultural din comuna Cazasu, jud. Braila, în data de 05.12.2023, începând cu ora 12:00

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Braila din mun. Braila, Bdul Independentei, nr. 16, până la data de  05.12.2023 .”