„SC WPD ROMÂNIA WIND FARM 08 SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Construire Parc Eolian Fruntișeni, construire stație de transformare 110/33kv, construire linii electrice subterane (LES 33 kv) formate din cablu 33 kv și fibră optică, reabilitare și modernizare drumuri de exploatare și organizare de șantier pentru Parc Eolian Fruntișeni, comuna Fruntișeni, comuna Zorleni, județul Vaslui”, propus a fi amplasat în județul Vaslui, comuna Fruntișeni – în intravilan și extravilan, comuna Zorleni – în intravilan și extravilan.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul și studiul pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din mun.Vaslui, strada Călugăreni, numărul 63, jud. Vaslui şi la sediul WPD ROMÂNIA WIND FARM 08 SRL din sat Zorleni, str. Principală, corp B – Sediul Primăriei, comuna Zorleni, jud. Vaslui, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00.

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-vaslui/documente-procedura-eim-si-ea/-/asset_publisher/Wzb2ztRkJWtj/content/documentatii-procedura-eia-si-ea-2022?_101_INSTANCE_Wzb2ztRkJWtj_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-vaslui%2Fdocumente-procedura-eim-si-ea%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Wzb2ztRkJWtj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-vaslui%2Fdocumente-procedura-eim-si-ea%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Wzb2ztRkJWtj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată va avea loc la:

1. Sediul Primăriei Comunei Zorleni din sat Zorleni, comuna Zorleni, jud. Vaslui în data de 09.01.2023, începând cu orele 10.00;
2. Sediul Primăriei Comunei Fruntișeni din sat Fruntișeni, comuna Fruntișeni, jud. Vaslui în data de 09.01.2023, începând cu orele 11.30.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menționate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, din mun.Vaslui, strada Călugăreni, numărul 63, până la data de 09.01.2023.”