„WPD ROMÂNIA WIND FARM 08 SRL, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire Parc Eolian Fruntișeni,  construire stație de transformare 110/33kv, construire linii electrice subterane (LES 33 kv) formate din cablu 33 kv și fibră optică, reabilitare și modernizare drumuri de exploatare și organizare de șantier pentru Parc Eolian Fruntișeni, comuna Fruntișeni, comuna Zorleni, județul Vaslui propus a fi amplasat în județul Vaslui, comuna Fruntișeni – în intravilan și extravilan, comuna Zorleni – în intravilan și extravilan.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului, din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui.