SC WPD ROMANIA WIND FARM 10 SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire parc eolian Cazasu compus din 18 centrale eoliene, fundațiile, platformele montaj și drumurile interioare aferente”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Cazasu (T42, P5; T39, P30; T27, P39, T28, P27/1, P27/2), com. Chiscani (T47/1, P17/1, P17/2, P17/3; T51/2, P8), com. Siliștea (T192, P3359/1 – Lot 8; T193, P3364/1, 3365/1, 3366/1 – Lot 2/3; T189/1, P9; T91/1/1, P5; T91/1/2, P13/1, P13/2, P13/3; T99, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4 și com. Tudor Vladimirescu (T50/1, P11; T46, P1,2), extravilan.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din municipiul Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bl. B5, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – Sectiunea Reglementari / Acord de mediu / Drafturi acte reglementare.

Observatiile/contestantiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, di municipiul Braila, Bdul. Independentei, nr. 16, bl. B5, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.